Karakter en gedrag

Ratten hebben ieder hun eigen persoonlijkheid. Ze zijn veerkrachtig, maar niet maakbaar. Ik doe mijn best om een zo accuraat mogelijke karakterbeschrijving te geven, maar het gedrag in de opvang geeft geen garantie voor het gedrag na herplaatsing. Voor ratten is een verhuizing en een nieuwe koppeling een spannende aangelegenheid. Zeker ratten, die zich in het verleden onveilig hebben gevoeld, zullen vermoedelijk wat meer tijd nodig hebben om zich te settelen in hun nieuwe omgeving. Geef ze de ruimte die ze vragen, overhaast niet en dwing niets af. Geduld zal jullie relatie op de langere termijn ten goede komen.

Voor iedere rat wordt met zorg een nieuw huisje gezocht. Rittens en ratten, die door een vorige eigenaar goed gesocialiseerd zijn, zullen voor een grotere doelgroep geschikt zijn. Voor de zogenaamde ‘bagageratten’ ligt dit gecompliceerder. Soms zijn er ratten die bijvoorbeeld niet geschikt zijn voor kinderen, ratten die niet goed gedijen in een grote groep, ratten die niet overweg kunnen met andere ratten van hetzelfde geslacht, ratten die niet van oppakken houden of ratten die juist erg hechten aan routine en voorspelbaar gedrag. Er zullen ook gevallen zijn waarbij twee of meer ratten zo aan elkaar verknocht zijn, dat ze alleen samen herplaatst worden.

Na herplaatsing ben ik vanzelfsprekend altijd bereikbaar voor overleg als je twijfelt of je op de juiste weg bent. Realiseer je dat niet elke rat pirouetjes draait, netjes op je schouder blijft zitten of uren in je vest gaat liggen slapen. Wees realistisch in je verwachtingen. Het zijn wezentjes met een eigen wil. En dat maakt ze ook zo leuk. Het belangrijkste is om een rat als individu te respecteren en te accepteren zoals hij is. Probeer te ontdekken waar zijn behoeften liggen en kom daar zoveel mogelijk aan tegemoet. Wanneer hij zich fijn voelt, zal er ook meer mogelijk zijn. Zijn vertrouwen is geen vanzelfsprekendheid, maar iets dat je moet verdienen.