Ratten adopteren bij ImaginJerry

Je wilt ratten en je denkt erover ze uit een opvang te halen. Wat fijn!

Ratten herplaatsen is voor ImaginJerry geen doel op zich. Dat klinkt misschien een beetje gek, want door ratten te herplaatsen, komt er weer een plekje vrij voor andere ratten die opvang nodig hebben. En dat is zeker waar. Maar ik streef er in de eerste en voornaamste plaats naar om een veilig onderkomen te bieden aan alle ratten die over de drempel komen. Dat is in eerste instantie hier. Ze komen alleen voor herplaatsing in aanmerking als zowel hun lichamelijke als psychische gezondheid dit toelaat. In veel gevallen zullen ratten dus permanent bij ImaginJerry blijven wonen. Dit geldt sowieso voor oudere ratten. Zij hebben bovenal behoefte aan stabiliteit en nogmaals verhuizen en/of koppelen is niet in hun belang. Maar iedere rat en iedere situatie wordt individueel beoordeeld.

Ratten, die na een observatieperiode en/of behandeling op alle fronten goed in hun vel zitten, kunnen herplaatst worden. Als je interesse hebt om ratten van ImaginJerry te adopteren mag je altijd contact opnemen. Verstrek daarbij relevante informatie over jouw huidige situatie en over de ratten die je eventueel al hebt. Lees ook alvast de website door, met name Richtlijnen, zodat je weet welke verwachtingen ik van een adoptant heb. Gebruik deze richtlijnen als leidraad in je verhaal. Je kunt nooit te veel vertellen, ik lees het graag. Sommige zaken zijn (bewust) niet concreet geformuleerd, omdat ik vind dat iedere rat, iedere groep en iedere situatie uniek is en dat er om die reden geen standaard ‘goed’ of ‘fout’ is. Ik hanteer in eerste instantie geen vragenlijst, omdat die voor mij te begrenzend aanvoelt. Een verhaal in je eigen woorden is voor mij waardevoller. Zorg op maat en naar behoefte van de ratten is het streven. Maar de ervaring heeft geleerd dat mailtjes vaak te weinig informatie bevatten. Om te voorkomen dat ik heel veel heen en weer moet mailen, zal ik in die gevallen daarom toch een gestandaardiseerde vragenlijst sturen om een duidelijk beeld te krijgen van jou en je situatie. Stel bij twijfel gerust vragen. Ik kan zelf ook met aanvullende vragen komen om helder te krijgen of we voldoende op één lijn zitten.

Het allerbelangrijkste is dat de ratten terecht komen bij een zorgzaam en liefdevol persoon. Het (tijdelijk) huisvesten, voeden en verzorgen kost een opvang echter dusdanig veel geld, dat een deel van die kosten doorberekend zal worden aan de adoptant. Dit moet niet gezien worden als aankoopbedrag (een dier is geen product), maar als tegemoetkoming in de kosten die voor deze en andere ratten gemaakt zijn.
Voor rittens en intacte volwassen ratten is je investering doorgaans € 20,-. Bij castraten (m/v) varieert je investering tussen € 40,- en € 60,-. De noodzaak van de castratie en de leeftijd van de rat zijn hierbij factoren van invloed. Omdat ImaginJerry het preventief – dus zonder acute medische indicatie – castreren van vrouwtjes wil stimuleren omwille van de significante gezondheidsvoordelen, is het ook mogelijk om dit te laten doen door de opvang vóór adoptie. Je investering is in dat geval maximaal € 120,- per ratje.