Richtlijnen

Als je ratten bij ImaginJerry wilt adopteren, lees dan deze informatie eerst zorgvuldig door.
Je krijgt deze richtlijnen ook als document via e-mail op het moment van adoptie.

 • Ratten zijn groepsdieren en worden daarom met tenminste één soortgenoot gehuisvest. In uitzonderlijke gevallen is dit (tijdelijk) niet mogelijk, hierover dient gecorrespondeerd te worden met ImaginJerry. Het streven is om het contact met soortgenoten te herstellen en om dit doel te bereiken worden passende acties ondernomen.
 • Jonge ratten hebben een leeftijdgenootje nodig. Tot de leeftijd van zes maanden hanteert ImaginJerry een maximaal leeftijdsverschil van 4 – 8 weken, waarbij geldt: hoe jonger de ratten, hoe kleiner het acceptabele verschil. 
 • Koppelingen worden zorgvuldig en onder toezicht uitgevoerd, waarbij de veiligheid van alle betrokken ratten gewaarborgd wordt. Rittens worden pas gekoppeld aan volwassen ratten bij een minimaal gewicht van 200 gram (in veel gevallen is 250 gram te prefereren). Voor die tijd wonen ze apart en voldoet hun huisvesting ook aan de gestelde normen.
 • Wanneer er één rat gekoppeld moet worden aan een rat in de opvang, wordt deze rat meegenomen. Twee ratten zijn alleen op elkáár aangewezen en daarom is een ‘klik’ extra belangrijk.
 • Wanneer een beoogde koppeling toch niet blijkt te slagen en de geadopteerde ratten moeten terug naar ImaginJerry, dan dient dit spoedig gerealiseerd te worden. De adoptant is verantwoordelijk voor een veilige terugkomst.
 • De huisvesting is voldoende ruim, veilig en uitdagend én geschikt voor het aantal ratten dat er woont, hun energieniveau en hun gezondheidssituatie. Er zijn minstens zoveel slaapplekken aanwezig als het aantal ratten. Daarnaast is er verrijking in de vorm van speelgoed of knaagmateriaal. Het rattenverblijf staat binnenshuis en wordt verwarmd en geventileerd.
 • De gebruikte bodembedekking is stofarm en produceert geen giftige dampen wanneer het in contact komt met urine.
 • De ratten krijgen in hoofdzaak hoogwaardig rattenvoer, dagelijks aangevuld met wat verse groenten of fruit. Er wordt op gelet dat oude en zieke ratten ook de mogelijkheid hebben om rustig te eten. Er is altijd voldoende vers drinkwater beschikbaar.
 • De ratten krijgen dagelijks aandacht en mogen regelmatig buiten hun verblijf spelen. Draag daarbij zorg voor veilige omstandigheden.
 • Wees waakzaam met (jonge) kinderen en andere huisdieren. Zij kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen. Zorg ervoor dat zij de kooi niet zelf kunnen openen en hou altijd toezicht als de ratten uit de kooi zijn.
 • De ratten ontvangen altijd de benodigde medische zorg binnen de grenzen van een ratwaardig bestaan en aanvaardbare prognoses. Hieronder vallen ook operaties indien geïndiceerd. Bij uitzichtloos lijden wordt overgegaan tot euthanasie door een daartoe bevoegd persoon. In spoedsituaties wordt ook buiten reguliere openingstijden een dierenarts geraadpleegd.
 • Bij langdurige afwezigheid van de adoptant (vakantie of anderszins) komt er dagelijks iemand de ratten verzorgen en controleren óf de ratten gaan uit logeren bij iemand met voldoende kennis van ratten.
 • Intacte mannen en vrouwen worden niet samen gehuisvest en lopen niet samen los. Fokken is niet toegestaan. ImaginJerry is voorstander van preventieve castratie bij vrouwtjes vanwege de significante gezondheidsvoordelen.
 • Indien je rookt, doe dit niet in de directe nabijheid van de ratten. Ratten hebben gevoelige luchtwegen. Sigarettenrook heeft hier zeker geen positief effect op. Zorg dat rookwaren niet binnen het bereik van de ratten liggen.
 • Er worden geen ratten vervoerd middels ‘dierentaxi’s’. ImaginJerry herplaatst geen ratten op beurzen. De adoptant is meerderjarig en dient zelf naar de opvang te komen. Bij hoge uitzondering kan hiervan afgeweken worden als ik zowel de adoptant als de vervoerder ken én als er heldere communicatie is via andere kanalen. Ratten worden getransporteerd in een stevig en veilig vervoersmandje. Ze worden beschermd tegen invloeden van buitenaf.
 • Ratten, die bij ImaginJerry geadopteerd zijn, mogen op ieder moment kosteloos en zonder opgaaf van reden worden teruggebracht. Herplaats nooit zelf zonder mijn medeweten.
 • Regelmatige updates worden zeer gewaardeerd. Meld in ieder geval een overlijden. Voor hulp en/of advies ben ik altijd beschikbaar.
 • ImaginJerry behoudt zich het recht voor om bij ernstige tekortkomingen van de adoptant andere rattenopvangen hiervan op de hoogte te stellen. Bij verwaarlozing, mishandeling of onthouding van noodzakelijke medische zorg kan de dierenpolitie ingeschakeld worden.