Bijdrage in de zorgkosten

Zorgkosten zijn variabel en zullen aan de hand van de verstrekte informatie worden opgemaakt. Ratten zullen dus niet geaccepteerd of geweigerd worden op basis van die informatie, maar deze is wél van invloed op de bijdrage in verdere kosten, die ImaginJerry tijdens hun verblijf gaat maken. Ik zal hierin een eerlijke en redelijke afweging maken en met je overleggen over de financiële mogelijkheden. Uit ervaringen van derden kunnen geen conclusies getrokken worden.

Bij de werkelijke overdracht zal ik de ratten op (uiterlijke) gezondheid controleren. Mochten er dan problemen aan het licht komen die je zelf nog niet had ontdekt, dan bespreken we samen hoe we de medische kosten gaan dekken. De vooraf gemaakte afspraken blijven gelden, maar een vrijwillige extra bijdrage wordt in zo’n geval zeer gewaardeerd.