Contact na afstand

Indien gewenst is het mogelijk op de hoogte gehouden te worden over de rat(ten) die je hebt afgestaan. Geef dit duidelijk aan als je ze brengt. Concreet houdt dit in, dat je van mij een berichtje ontvangt bij belangrijke veranderingen zoals een geslaagde koppeling, herplaatsing, ziekte en overlijden. Na afstand ligt de eindverantwoordelijkheid echter volledig bij mij. Dientengevolge zal ik dan ook na zorgvuldige beoordeling zelfstandig besluiten nemen in het belang van de ratten.

Afstand doen is vaak een emotionele aangelegenheid. Ik raad aan om kinderen thuis in alle rust afscheid te laten nemen.