Villa Senior Sweethearts

Voor oude ratten en voor ratten met neurologische, motorische en/of visuele beperkingen is een speciale plek gereserveerd bij ImaginJerry.

Villa Senior Sweethearts is lager dan gangbare rattenkooien, maar heeft juist een extra groot oppervlak om te scharrelen. Voor de bewoners van deze kooi is klimmen geen vereiste en eigenlijk wordt het zelfs ontmoedigd. Ze kunnen wel via een trapje naar boven en aldaar een hangmat uitkiezen. Maar ze kunnen ook beneden blijven, waar alle eerste levensbehoeften makkelijk toegankelijk zijn. De veiligheid van deze kwetsbare groep ratten heeft prioriteit. Daarnaast kunnen ze op extra getroetel, hapjes en papjes rekenen.

Ratten die hun (geschatte) tweede verjaardag gevierd hebben, worden sowieso automatisch Senior Sweetheart. Zij worden in principe niet meer herplaatst. Alleen in exceptionele gevallen kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Bij een toereikende conditie kunnen zij ook in een andere kooi, eventueel samen met jongere (herplaatsbare) ratten, gehuisvest worden.