Koppelen in de opvang

Het koppelen van ratten is altijd een beetje spannend. Vaak heb je wel een globaal idee hoe ze gaan reageren, maar ze kunnen je ook verrassen. Het is belangrijk om de ratten en hun onderlinge interactie goed te observeren en alert te zijn op signalen van stress en spanning. Wanneer je niet veel ervaring hebt met ratten, kan het ‘lezen’ van lichaamstaal lastig zijn.

Koppelen is daarom mogelijk bij ImaginJerry tegen een vergoeding van € 5,- per dag. Als de ratten hier gekoppeld worden, draag ik op dat moment de verantwoordelijkheid en bepaal ik dus ook wanneer ze kunnen verhuizen. Dit zal in de meeste gevallen binnen vier tot acht dagen zijn. Hou dus rekening met een bijdrage van € 20,- tot € 40,-. Deze kosten zijn van toepassing op het koppelen van – voor mij – vreemde ratten. Voor ratten, die hier geadopteerd worden, is het een kosteloze service.

Ik zal elke dag kort berichten over de voortgang. Ik doe natuurlijk mijn best om de ratten te koppelen, maar ik kan nooit garanties geven op een succesvol resultaat. Vriendschap is nu eenmaal niet af te dwingen. Het welzijn van de ratten staat altijd voorop. Dit betekent, dat als een rat ongelukkig blijft in de situatie of gewond dreigt te raken, dat de koppeling wordt afgebroken.
Daarbij bieden bereikte resultaten in de opvang geen zekerheid voor het verdere verloop thuis. Het is aannemelijk dat een rat – eenmaal terug in zijn eigen territorium – zich (opnieuw) zal laten gelden. Dit is normaal gedrag en als er een gezonde basis is gelegd op neutraal terrein zal dit waarschijnlijk niet meer tot escalaties leiden. We houden contact tot de situatie gestabiliseerd is.