Foster Pawrents Plan

Voor oude ratten en voor ratten met neurologische, motorische en/of visuele beperkingen is een speciale plek gereserveerd bij ImaginJerry. Ratten die hun intrek hebben genomen in Villa Senior Sweethearts blijven bij ImaginJerry wonen. Zij worden niet meer herplaatst. Ze kunnen wél op afstand geadopteerd worden via het Foster Pawrents Plan.

Niet alle Senior Sweethearts zullen (direct) in de Villa gaan wonen. Bij een toereikende conditie kunnen zij ook in een andere kooi, eventueel samen met jongere (herplaatsbare) ratten, gehuisvest worden.

Als Foster Pawrent ontvang je een foto en tekening van je adoptieratje en in ruil daarvoor draag je een steentje bij in de zorgkosten. Hier is geen vast bedrag aan verbonden, je mag schenken wat je wilt en kunt missen. Zowel financiële donaties als donaties in natura zijn van harte welkom. Natuurlijk zul je ook updates ontvangen over het wel en wee van jouw Senior Sweetheart.

Bewoners zullen op deze pagina te vinden zijn.

Splinter (27/11/2017 – 24/08/2019)
Splinter kwam op 22 juli 2019 in de opvang. Hij onderging toen al enige tijd ernstige stress en hij maakte een algeheel verzwakte indruk. Hoewel een duidelijke diagnose van een onderliggende ziekte uitbleef, reageerde hij wel goed op medicatie. Hij is nu een tevreden kereltje, die graag komt knuffelen. Hij woont samen met twee jonge ventjes, dat gaat goed. Hij ervaart nu voldoende rust in lichaam en geest. Desondanks blijft zijn gezondheid fragiel. Daarom is al snel besloten hem niet meer uit te plaatsen.
Op 24 augustus heb ik Splinter laten inslapen, omdat zijn neurologische symptomen prominenter op de voorgrond traden. Hij heeft zeer waarschijnlijk een hypofysetumor gehad. Rust zacht, lieverdje. Ik heb in die korte periode veel van je gehouden.
Foster Pawrent: ikzelf

Zack en Beast


Foster Pawrent: Francisca Box