Foster Pawrents Plan

Voor oude ratten en voor ratten met neurologische, motorische en/of visuele beperkingen is een speciale plek gereserveerd bij ImaginJerry. Ratten die hun intrek hebben genomen in Villa Senior Sweethearts blijven bij ImaginJerry wonen. Zij worden niet meer herplaatst. Ze kunnen wél op afstand geadopteerd worden via het Foster Pawrents Plan.

Niet alle Senior Sweethearts zullen (direct) in de Villa gaan wonen. Bij een toereikende conditie kunnen zij ook in een andere kooi, eventueel samen met jongere (herplaatsbare) ratten, gehuisvest worden.

Als Foster Pawrent ontvang je een foto en tekening van je adoptieratje en in ruil daarvoor draag je een steentje bij in de zorgkosten. Hier is geen vast bedrag aan verbonden, je mag schenken wat je wilt en kunt missen. Zowel financiële donaties als donaties in natura zijn van harte welkom. Natuurlijk zul je ook updates ontvangen over het wel en wee van jouw Senior Sweetheart.